Máy Chia Đai
Máy chia đai

Tên sản phẩm: Máy chia dai

Đặc trưng máy chia đai:
Máy này có thể dùng để chải sợi chia sợi dệt đai, thuận tiện cho việc tẩy nhuộm, liên tục thao tác, tiêu chuẩn thông thường là chia 9 sợi đai, nếu tăng thêm số sợi đai có thể đặt quy cách.