Liên Hệ

NGÔ PHI HOÀNG

Giám đốc
  • +84 94 553 77 33

CHƯƠNG THẾ CƯỜNG

Trưởng phòng kinh doanh
  • +84 933 308 314
  • hoangthienbao.timex@gmail.com
  • 115 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh